Vienijame įmones, perkančias statybines
medžiagas dideliais kiekiais


Jungiame Tiekėjus su Partneriais


Optimizuojame pirkimo išlaidų kaštus


16 METŲ RINKOJE
Esame pirkimo bendrovė, statybinių medžiagų rinkoje dirbanti jau nuo 2006 metų.
14 partnerių
UAB "Jungtinis tiekimas" vienija 14 stabilių ir besiplečiančių įmonių.
Narystė EURO-MAT
JTS - organizacijos EURO-MAT, vienijančios statybinėmis medžiagomis prekiaujančias Europos įmones, akcininkė.
Privalumai partneriams
  •   Bendradarbiavimas su pirmaujančia kooperacine bendrove.
  •   Užtikrinamos palankesnės prekių ir paslaugų pirkimo sąlygos.
  •   Pirkimo, paskirstymo ir rinkodaros išlaidų optimizavimas.
  •   Akcininkai dalyvauja įmonės valdyme, strategijos kūrime ir įgyvendinime.
  •  „JUNGTINIS TIEKIMAS“ optimizuodamas verslo procesus, mažina savo partnerių verslo organizavimo bei plėtojimo sąnaudas.